Har du en god ide, som kan sætte trivsel og sundt arbejdsmiljø på dagsordenen. Mangler du støtte til din forskning, din opgave, dit projekt - og har dette relevans for andre inden for trivsel og arbejdsmiljø? I så fald kan du søge om fondsmidler fra Den Nordjyske Trivselsfond.

En ansøgning skal udfærdiges i fondens fortrykte ansøgningsformular for ansøgning af fondsmidler.

(Hent ANSØGNINGSFORMULAR her)  

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formålet med at ansøge midler, i hvilket tidsrum ansøgeren forventer at skulle gøre brug af tildelte midler, budget over indtægter og udgifter, samt data vedrørende ansøger i form af CPR/CVR nr., kontonummer, adresse og øvrige kontaktdata.
 

En ansøger kan være en virksomhed, en afdeling, enkeltpersoner eller studerende
 

  1. Udviklingsprojekter: Ansøgninger om hjælp til sådanne projekter må medsende dokumentation, der underbygger ideen i projektet og nøje beskrive, hvorledes projektet kan sammenholdes med fondens formål.
     
  2. Fremme af forståelse for betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø: Støtte til dette formål gives helst til nye initiativer, som forventes at kunne skabe en øget forståelse i samfundet for arbejdsmiljøets betydning.


Den Nordjyske Trivselsfond udspringer fra Nordjysk BST, som var en fusion af de oprindelige bedriftssundhedscentre i Skagen, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. Denne nordjyske virksomhed inden for arbejdsmiljøområdet er indstillet, og de opsparede midler er indgået i Nordjyske Trivselsfond. Der vil derfor ved uddeling af midler være særlig interesse for de områder, hvorfra kapitalen er opstået. 

Ansøgere, der søger støtte til rejser eller studiebetaling, skal ikke påregne at modtage uddeling. 

Ansøgere skal ved modtagelse af fondsmidler, udfylde en formular, hvor resultatet af projektet beskrives. Hent ansøgningsformularen her. (link til ansøgningsformular)

Fondens midler er begrænsede, og den enkelte donation ligger typisk på maksimalt  kr. 50.000
 

Ansøgningsfrister: 

Der afholdes 2 årlige ordinære bestyrelsesmøder i marts og september. Ansøgninger skal derfor være indsendt ved udgangen af februar og august for at komme i betragtning til det følgende møde.

 

Novagraf A/S