Den Nordjyske Trivselsfond er et non profit foretagende, som er oprettet med midler fra den tidligere Bedriftssundhedstjeneste, BST. Fonden arbejder for at fremme sundhed og trivsel gennem et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer god livsstil inden for områderne sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Der uddeles fondsmidler til ansøgere to gange om året – i marts og september. Fondsmidlerne går primært til projekter, der sætter nye tiltag i gang. 

Derudover uddeler fonden hvert år i november Den Nordjyske Trivselspris. Prisen gives som en påskønnelse af et projekt eller initiativ, som har sat noget helt særligt i værk inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Det skal være noget, som har været med til at gøre en forskel for den enkelte medarbejder eller for gruppen af medarbejdere. Det er altså noget, som har fundet sted. 


Fondens formål er:

 • at drive virksomhed.

 • at støtte udviklingsprojekter inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

 • at fremme vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 

Har du et projekt, du gerne vil søge om støtte til, er det en fordel, hvis dit projekt:

 • Er nytænkende og originalt. 
 • Frembringer ny viden.

 • Baserer sig på positiv motivation.

 • Kan skabe kvalificerede resultater, som kan formidles bredt, og dermed gavne flere mennesker.
   

Fonden har en kapital på omkring 3 millioner kroner og udlodder alene afkastet. Fondens kapital udspringer fra Nordjysk BST A/S, som var en fusion af de oprindelige bedriftssundhedscentre i Skagen, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. Denne virksomhed er indstillet, og de opsparede midler er indgået i Den Nordjyske Trivselsfond. 

  

BESTYRELSEN BAG DEN NORDJYSKE TRIVSELSFOND BESTÅR AF:

 • Formand, Kim Dremstrup, institutleder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

 • Bestyrelsesmedlem, Ninette Zacho Bradsted, pressekonsulent/journalist, Kommunikation, Region Nordjylland

 • Bestyrelsesmedlem, Henrik Christensen, tidl. maskinarbejder og tillidsmand, Frederikshavn Forsyning 

 • Bestyrelsesmedlem, Uffe Lindstrøm, sundhedsdirektør, Falck HealthCare Danmark

 • Bestyrelsesmedlem, Erik Møller Nielsen, advokat, Vingaardshus 

 

DIREKTION:

Erik Møller Nielsen, advokat, Vingaardshus

Novagraf A/S