Den Nordjyske Trivselsfond er et non profit foretagende, som er oprettet med midler fra den tidligere Bedriftssundhedstjeneste, BST. Fonden arbejder for at fremme sundhed og trivsel gennem et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Fonden støtter aktiviteter, der fremmer god livsstil inden for områderne sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Der uddeles fondsmidler til ansøgere to gange om året – i marts og september. Fondsmidlerne går primært til projekter, der søger at fremme sundhed og trivsel gennem et bedre arbejdsmiljø.


Fondens formål er:

 • at støtte udviklingsprojekter inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

 • at fremme forståelsen for vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 

Har du et projekt, du gerne vil søge om støtte til, er det en fordel, hvis dit projekt:

 • Er nytænkende og originalt. 
 • Frembringer ny viden.

 • Baserer sig på positiv motivation.

 • Kan skabe kvalificerede resultater, som kan formidles bredt, og dermed gavne flere mennesker.
   

Fondens kapital udspringer fra Nordjysk BST A/S, som var en fusion af de oprindelige bedriftssundhedscentre i Skagen, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. Denne virksomhed er indstillet, og de opsparede midler er indgået i Den Nordjyske Trivselsfond. Fonden udlodder alene afkastet.

  

BESTYRELSEN BAG DEN NORDJYSKE TRIVSELSFOND BESTÅR AF:

 • Formand, Kim Dremstrup, institutleder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

 • Bestyrelsesmedlem Kirsten Marie Jensen, seniorkonsulent, Arbejdsmiljøcentret

 • Bestyrelsesmedlem, Henrik Christensen, tidl. maskinarbejder og tillidsmand, Frederikshavn Forsyning 
 • Bestyrelsesmedlem, Uffe Lindstrøm, selvstændig

 • Bestyrelsesmedlem, Kim Munk Petersen, advokat, Vingaardshus 

DIREKTION:

Kim Munk Petersen, advokat, Vingaardshus

Novagraf A/S