DEN NORDJYSKE TRIVSELSFOND

Den Nordjyske Trivselsfond er et non profit foretagende, som er oprettet med midler fra den tidligere Bedriftssundhedstjeneste, Nordjysk BST. Fonden arbejder for at fremme sundhed og trivsel gennem et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Fonden støtter kun projekter i Nordjylland.

Fonden støtter aktiviteter, der fremmer god livsstil inden for områderne sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Der uddeles fondsmidler til ansøgere to gange om året – i marts og september. Fondsmidlerne går primært til projekter, der søger at fremme sundhed og trivsel gennem et bedre arbejdsmiljø. Fonden støtter projekter i såvel private som offentlige virksomheder - forudsat at de er beliggende i Nordjylland.


Fondens formål er:

 • at støtte udviklingsprojekter inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

 • at fremme forståelsen for vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 

Har du et projekt, du gerne vil søge om støtte til, er det en fordel, hvis dit projekt:

 • I den enkelte virksomhed skaber positive fremskridt for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • I sin idè og gennemførelse kan forbedre arbejdsmiljøet i den konkrete virksomhed

 • Baserer sig på positiv motivation.

 • Kan skabe kvalificerede resultater, som kan formidles bredt, og dermed gavne flere mennesker.

 • Projektet tænkes gennemført i Nordjylland 

 • Fondens midler er begrænsede, og den enkelte donation ligger typisk på maksimalt  kr. 50.000

 

Bestyrelsen i DEN NORDJYSKE TRIVSELSFOND består af:

 • Formand, Kim Dremstrup, institutleder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

 • Bestyrelsesmedlem Kirsten Marie Jensen, seniorkonsulent, Arbejdsmiljøcentret

 • Bestyrelsesmedlem, Henrik Christensen, tidl. maskinarbejder og tillidsmand, Frederikshavn Forsyning 
 • Bestyrelsesmedlem, Kim Munk Petersen, tidl. advokat, Vingaardshus 

 

Direktion:

 • Kim Munk Petersen, tidl. advokat, Vingaardshus
Novagraf A/S